• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2020.

A Vadna Községi Konyha költségvetési szerv megszüntető okiratának kiadásáról

határozat szám: 28/2020 (07.15.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 11.§ (7) bekezdése szerint– figyelemmel Vadna község Polgármesterének a Vadna Községi Konyha költségvetési szerv megszüntetéséről szóló 18/2020.(V.20.) határozatára – a Vadna Községi Konyha megszüntető okiratát jelen határozatával, a határozat mellékleteként kiadja.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerűen