• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2020.

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény, költségvetési szerv alapító okiratának kiadásáról

határozat szám: 27/2020 (07.15.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 8/A § (1)-(2) bek. b) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Köznev.tv.) 21. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel Vadna község Polgármesterének az óvoda köznevelési intézmény költségvetési szerv alapításáról szóló 19/2020.(V.20.) határozatára – a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha alapító okiratát jelen határozatával, a határozat mellékleteként kiadja.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerűen