• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2020.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (sportfejlesztés) támogatására irányuló igény benyújtásáról

határozat szám: 26/2020 (07.08.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter pályázati kiírására, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont b) pont (óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás) szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázat benyújtásáról dönt, a Vadna 383 hrsz. alatti ingatlanon, „Sportpark fejlesztése Vadna Községben” címmel.
A fejlesztés összköltsége: 26.330.040 Ft
Igényelt támogatás: 19.747.530 Ft
Saját forrás: 6.582.510 Ft
2. Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához szükséges 25%-os mértékű saját forrást – 6.582.510 Ft-ot – az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére biztosítja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen