• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2020.

A Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulásból történő kiválásáról

határozat szám: 25/2020 (02.27.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának (továbbiakban: Megállapodás) 18.1. pontja, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (3) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89.§ (1)-(2) bekezdése alapján, 2020. augusztus 30. napjával kiválik a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulásból.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Megállapodás 18.2. pontja alapján kezdeményezi a Társulás, illetve annak székhely önkormányzata felé, a kiválásából adódó, a Megállapodás 18.2. – 18.5. pontja szerinti intézkedések megtételét, különös tekintettel:
a) a közös feladat-ellátás 2018. évi elszámolásának eredményeképpen, a Vadna község Önkormányzatát megillető 1 655 504 Ft Megállapodás 11.7. pontjában foglaltak szerinti teljesítését;
b)a közös feladat-ellátás 2019. évi elszámolásának a Megállapodás 11.7. pont szerinti végrehajtását;
c)a közös feladat-ellátás 2020.január 1. és 2020. augusztus 30-ig terjedő időtartamra eső elszámolásának végrehajtását;
d) a közös feladatellátás során keletkezett vagyon Vadna község Önkormányzatára eső kimutatását és szükség szerinti kiadását (Megállapodás 18.5. pontja).
3. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az óvodai köznevelési feladat ellátására, intézményfenntartó társulást kíván létrehozni 2020. szeptember 1. napjától, Bánhorváti község Önkormányzatával, Bánhorváti székhellyel.

felelős: polgármester
határidő: 2 napon belül, értelemszerűen