• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2020.

A köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről

határozat szám: 24/2020 (02.11.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről szóló – a székhely önkormányzat rendeletalkotási jogkörébe eső – rendelet-tervezetet megismerte, a rendelet-tervezetben foglalt szabályozással egyetért.

felelős: jegyző, polgármesterek
határidő: értelemszerűen