• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2020.

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

határozat szám: 23/2020 (02.11.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.
2. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58.§ (1) bekezdésében rögzítettekhez képest, az illetményalapot 46.380 Ft. összegben állapítsa meg 2020. évre.
3. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési rendeletében, a köztisztviselők részére biztosítandó cafeteria-juttatás összegét 231.900 Ft összegben állapítsa meg 2020. évre.

felelős: jegyző, polgármesterek
határidő: értelemszerűen