• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2020.

Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímű, 449851 igénylésazonosítójú pályázat támogatásából a Vadna községi Konyha felújítása építési beruházás megvalósításához az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről

határozat szám: 21/2020 (02.11.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímű 449851 igénylésazonosítójú pályázat támogatásából megvalósítandó Vadna Községi Konyha felújítás építési beruházás megvalósításához az alábbi ajánlattevőktől kér ajánlatot:
"N & N" Profi Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3700 Kazincbarcika, Kuruc u 5.
Győrfi Gábor egyéni vállalkozó
3645 Mályinka, Lillafüred út 26.
Tengely-Közmű Kft.
3300 Eger, Kőlyuktető 0715/3 hrsz.
Az ajánlattételi felhívások megküldéséről, az ajánlatok beszerzéséről - azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlatok formájában – a polgármester, a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó KBTF Kft útján gondoskodjon.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legelőnyösebb ajánlatot adó (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő) ajánlattevőtől az eszközöket megrendelje, beszerezze.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen