• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2020.

A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának támogatásából megvalósítandó Vadna községi Konyha felújítása építési beruházás megvalósításához az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről

határozat szám: 20/2020 (02.11.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának támogatásából megvalósítandó Vadna Községi Konyha felújítás építési beruházás megvalósításához az alábbi ajánlattevőktől kér ajánlatot:
"N & N" Profi Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3700 Kazincbarcika, Kuruc u 5.
Győrfi Gábor egyéni vállalkozó
3645 Mályinka, Lillafüred út 26.
Tengely-Közmű Kft.
3300 Eger, Kőlyuktető 0715/3 hrsz.
Az ajánlattételi felhívások megküldéséről, az ajánlatok beszerzéséről - azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlatok formájában – a polgármester, a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó KBTF Kft útján gondoskodjon.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legelőnyösebb ajánlatot adó (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő) ajánlattevőtől az eszközöket megrendelje, beszerezze.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen