• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2020.

A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

határozat szám: 14/2020 (02.11.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bencze Péter polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerűen