• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2020.

A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2020. évi költségvetéséről

határozat szám: 1/2020 (02.11.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2020. évi költségvetés-tervezetét megvitatta, azt a jkv. melléklete szerint elfogadja.

felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
határidő: értelemszerűen