• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtására.

határozat szám: 90/2019 (12.03.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtásával a mezőgazdasági, helyi sajátosságokra épülő és szociális programelemekre egyetért, a kérelmek benyújtását jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a programelemekre vonatkozó támogatási kérelmek kidolgozására.
A Képviselő-testület a kérelemben foglaltak megvalósításához saját forrást – annak szükségessé válása esetén - a 2020. évi költségvetése terhére vállalja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen