• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

Falugondnoki munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról

határozat szám: 89/2019 (12.03.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kjt.20/A §-a alapján, ismételten nyilvános pályázatot hirdet, a határozat melléklete szerinti feltételekkel, a Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó által működtetett falugondnoki szolgáltatáshoz a falugondnoki munkakör betöltésére.
A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától, illetve a ha az későbbi időpont, akkor a falugondnoki szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba vételétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen