• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A Vadna Község Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2020. évi megállapításáról.

határozat szám: 85/2019 (12.03.)

hatályos

1./ Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat által fenntartott Vadna Község Konyha által biztosított gyermek- szociális- és vendégétkeztetésre vonatkozó nyersanyagnormát az alábbiak szerint határozza meg, 2020. január 1-jei hatállyal:
a.) Óvodai gyermek étkeztetés napi nyersanyag normája 350 Ft, melyből:
tízórai: 90 Ft
ebéd: 220 Ft
uzsonna:60 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
b.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 350 Ft, melyből:
ebéd: 350 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
c.) Alkalmazotti étkeztetés napi nyersanyag normája 350 Ft, melyből:
ebéd: 350 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban állók térítési díja: 350.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
d) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban nem állók (vendégétkezők) térítési díja: 490.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
e.) Bölcsődés korú gyermek étkeztetésének (szünidei étkeztetés) napi nyersanyag normája 165 Ft, melyből:
ebéd: 165 Ft; mely összeg az áfát nem tartalmazza.
f.) Iskoláskorú gyermek étkeztetésének (szünidei étkeztetés) napi nyersanyag normája 255 Ft, melyből:
ebéd: 255 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
g.) Középiskolás korú gyermek étkeztetésének (szünidei étkeztetés) napi nyersanyag normája 325 Ft, melyből:
ebéd: 325 Ft; mely összeg az áfát nem tartalmazza.
Felelős: polgármester, élelmezésvezető
Határidő: értelemszerűen

felelős: polgármester, élelmezésvezető
határidő: értelemszerűen