• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-CP-02 jelű pályázatának támogatásából megvalósítandó I. világháborús emlékmű építése beruházáshoz az ajánlattevők személyének meghatározásáról, ajánlatok megkéréséről.

határozat szám: 82./2019 (11.07.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-CP-02 jelű pályázatának támogatásából, a Vadna 209. hrsz. alatt létesülő I. világháborús emlékmű építési beruházáshoz, az alábbi ajánlattevőktől kér ajánlatot:
B-MAX GÁZ BT
3780 Edelény, Kossuth út 74
Győrfi Gábor egyéni vállalkozó
3645 Mályinka, Lillafüredi út 26.
N & N" Profi Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3700 Kazincbarcika, Kuruc u 5.
Az ajánlattételi felhívások megküldéséről, az ajánlatok beszerzéséről - azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlatok formájában – a polgármester gondoskodjon.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legelőnyösebb ajánlatot adó (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő) ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkösse.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen