• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A polgármester jutalmazásáról

határozat szám: 68/2019 (09.19.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Bencze Péter polgármestert a 2014-2019. évek alatti önkormányzati ciklusban végzett munkája elismeréséül, egy havi illetményének megfelelő összegű, bruttó 398.900 Ft jutalomban részesíti.
A jutalom kifizetésének fedezete a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre áll.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Bencze Péter polgármesternek Vadna községért végzett eredményes munkájáért.

felelős: jegyző
határidő: 8 napon belül