• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A Magyar Falu Program keretében az „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról

határozat szám: 64/2019 (09.03.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében az „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”, MFP-TFB/2019 kódszámú alprogramban, pályázatot nyújt be a falugondnoki szolgálat létrehozásához szükséges új gépjármű beszerzésére.
A képviselő-testület a pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére a polgármestert felhatalmazza.

felelős: polgármester
határidő: 8 napon belül