• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

Pályázat benyújtásáról a ZP-1-2017. kódszámú, zártkerti program támogatására

határozat szám: 59/2019 (07.30.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be, az Agrárminisztérium ZP-1-2019. kódszámú pályázati felhívására, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására, „A vadnai Felsőhegy zártkert ingatlant megközelítő út felújítása és a villamosítás kiépítése” címmel , a következő alcélokra:
1.) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és eszközbeszerzés);
3.) villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín alatti kiépítése)
A pályázatban megvalósítandó célt, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 041. és 043. hrsz. kivett közút művelési ágú ingatlanok igénybevételével kívánja elérni a pályázó önkormányzat.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészítő tevékenységek elvégzésével.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen