• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről

határozat szám: 57/2019 (07.30.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter pályázati felhívása alapján, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására
162 m3 kemény lombos fa fajtájú tűzifa-támogatáshoz kapcsolódó támogatás igényt nyújt be.
Az önkormányzat a támogatás felhasználásához 205.740 Ft önrészt vállal, költségvetése terhére.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy pályázati felhívásban foglaltak szerint a szociális tüzelőanyag-juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
3. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a belügyminiszter pályázati felhívása szerinti igénylési feltételeket megismerte, elfogadja, támogatási igényét annak alapján nyújtja be.

felelős: polgármester
határidő: 2019. augusztus 1.