• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

Pályázat benyújtásáról a ZP-1-2017. kódszámú, zártkerti program támogatására.

határozat szám: 56/2019 (07.08.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be, az Agrárminisztérium ZP-1-2019. kódszámú pályázati felhívására, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészítő tevékenységek elvégzésével.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen