• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

TOP-1.4.1-19 kódszám, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című projekthez műszaki tervdokumentáció készítésére árajánlatok bekéréséről

határozat szám: 55/2019 (07.08.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című projekthez a műszaki tervdokumentáció elkészítésének vonatkozásában az alábbi cégektől kér árajánlatot:
1.Ajánlatot adó neve: Kvadratúra Kft.
Székhelye: 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 12.
Építész: Vincze József 30/955-1378
Adószám: 13156352-2-05
E-mail: kvadratura92@gmail.com
2. Ajánlatot adó neve: Huszonnyolc Bt.
Székhelye: 3531 Miskolc, Gyár u. 9.
3529 Miskolc, Szent György u. 45. IV/1.
Építész: Csorba László, 30/906-6101
Adószám: 20229766-1-05
E-mail: huszonnyolc@gmail.com
3. Ajánlatot adó neve: Abaújterv Bt.
Székhelye: 3800 Szikszó, Móra Ferenc utca 66.
Tervező: Csintalan Ildikó
Adószám: 21308729-2-05
Email: abaujterv@gmail.com
Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.

felelős: polgármester
határidő: azonnal