• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

TOP-1.4.1-19 kódszám, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című projekthez pályázat készítésére ajánlatok bekéréséről

határozat szám: 54/2019 (07.08.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című projekt kapcsán a pályázat készítésének vonatkozásában az alábbi cégektől kér árajánlatot:
1.KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft.
3780 Edelény, Borsodi út 2. fsz.
25401037-2-05
email: kbtfnkft@edeleny.hu
2. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
3780 Edelény, Borsodi út 26.
21940932-2-05
email: borsodi_kft@edeleny.hu
3. Profecto Bt.
3780 Edelény, Juhász Gyula út 16.
22372901-1-05
email: profectobt@gmail.com
4. Kristály Consulting Bt.
3796 Borsodszirák, Rákóczio út 44.
email: kristaly.consulting@gmail.com
A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.

felelős: polgármester
határidő: azonnal, illetve folyamatos