• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

TOP-1.4.1-19 kódszám, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című projekt megvalósításának helyszínéről

határozat szám: 53/2019 (07.08.)

hatályos

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati konstrukcióban a mini bölcsőde megvalósításának helyszíne: 3636 Vadna, Rákóczi u.12. sz. alatti, hrsz-ú ingatlan.
A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.

felelős: polgármester
határidő: azonnal, illetve folyamatos