• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

TOP-1.4.1-19 kódszám, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázat benyújtásáról

határozat szám: 52/2019 (07.08.)

hatályos

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 7 férőhelyes, mini bölcsőde létesítésre (meglévő, 100 % önkormányzati tulajdonban álló épület átalakításával) pályázatot nyújt be a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati konstrukcióban, melyben önerő biztosítására nincs szükség.
A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.

felelős: polgármester
határidő: azonnal, illetve folyamatos