• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról.

határozat szám: 51/2019 (06.20.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja a
83/2018.(XI.20.) határozatával meghirdetett, a Vadna Községi Konyha
intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázata eredménytelenségét,mivel a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben pályázat nem érkezett a képviselő-testülethez.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/B. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kjt.20/B §-a alapján, ismételten nyilvános pályázatot hirdet, a határozat melléklete szerinti feltételekkel, a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére.
A munkakör legkorábban a pályázat közzétételétől folyamatosan, de legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2019. december 31.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vadna Községi Konyha intézményvezetői feladatinak ellátásával megbízza, 2019. július 1-jétől, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B §-a szerinti pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig – előreláthatólag 2019. december 31-ig – a
költségvetési szerv alkalmazásában álló, Oroszné Várady Enikő élelmezésvezetőt, közalkalmazottat.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen