• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A Vadna Dózsa György út 12. sz. alatti ingatlan vezetékes földgázellátásának kiépítéséhez, a Dózsa Gy utca aszfaltburkolatának megbontásáról.

határozat szám: 50/2019 (06.20.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vadna Dózsa György u.12. sz. alatti ingatlan vezetékes földgázellátásának kiépítéséhez, hozzájárul az
aszfaltburkolat felbontásához, az alábbi feltételekkel:
- az aszfaltburkolat felbontására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tervező és
a TIGÁZ Zrt. is írásban igazolja, hogy egyéb műszaki megoldással, az ingatlan földgázhálózatra való csatlakozása nem lehetséges,
- az aszfaltburkolatot az eredeti állapotának megfelelően (anyagszerkezet, vastagság,alkalmazott technológia) kell helyreállítani a bontással érintett területen, mely feltételeknek való megfelelőségről, 24 hónap garanciavállalásával a kivitelezőnek
nyilatkoznia kell.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen