• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 1851635047 azonosítójú projektben, az önkormányzat részéről szükséges önerő biztosításáról, a pályázati előleg igényléséről

határozat szám: 5/2019 (02.05.)

hatályos

1. Vadna község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelem benyújtásáról döntött a 39/2017. (IV.25.) határozatával, a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra.
Az Irányító Hatóság vezetője a 1851635047 projektazonosítójú kérelmet 2018. július 4-én kelt Támogatói Okiratban foglaltak szerint, támogatásra érdemesnek ítélte.
2. A Projekt Támogatói Okiratban meghatározott
a.) megvalósítási helyszíne:Vadna Kassai u.38.; 261/2. hrsz.
b.) teljes költsége összesen: 23.579.065 Ft
c.) elszámolható költségei összesen: 22.222.160 Ft
d.) nem elszámolható költségei összesen: 1.356.905 Ft
e.) támogatás összege: 19.999.908 Ft
f.) Vadna Község Önkormányzata által biztosítandó önerő 3.579.157 Ft.
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jelen határozat 2.f. pontja szerinti,3.579.157Ft szükséges önerő(saját forrás) összegét, a 2019. évi költségvetésben biztosítja, azt a költségvetésben elkülöníti.
4. A Képviselő-testület élni kíván a Támogatói Okiratban meghatározott 9.999.954 Ft összegű előleg igénylésének a lehetőségével. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előlegigénylés benyújtásához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat tegye meg.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen