• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

Pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására

határozat szám: 49/2019 (06.20.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti, a
pénzügyminiszter által – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben -, az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázati
felhívás alapján, pályázatot kíván benyújtani
a Vadna Kassai út 38 sz. alatti (hrsz: 261/2) ingatlanban található, Vadna Községi
Konyha felújítására.
A fejlesztés összköltsége: 13.705.379 Ft
Igényelt támogatás: 13.020.110 Ft
Saját forrás: 685.000 Ft
2. A kivitelezés ütemezése
Építési munkák helyszíne: 3636 Vadna Kassai u. 38. (hrsz: 261/2)
Munkaterület átadás időpontja: 2019.11.30.
Munkaterület visszavételének időpontja: 2020.07.01.
3
Munkák ütemezése:
kivitelezés 50 %-a: 2020. április vége
kivitelezés 100 %-a: 2020. 07.01.
Az ütemezés kialakításánál figyelembevételre került, hogy a téli időszak alatt
munkálatok a munkaterületen nem végezhetők vagy csak korlátozott módon.
3.Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához
szükséges 5%-os mértékű saját forrást – 685.269 Ft-ot - a 2019. évi költségvetése
terhére biztosítja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen