• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A önkormányzati tulajdonú ingatlan (326/38. hrsz) építési telek célú iránti vásárlási igény elbírálásáról

határozat szám: 44/2019 (05.28.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában álló 326/38. hrsz-ú, 1928 m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, 1.800 Ft/m2 +áfa, vagyis 3.470.400 Ft+áfa, - bruttó:4.407.080 Ft -vételáron értékesti Kacsándi László, Miskolc Margittai u. 22. sz. alatti lakos (továbbiakban: vevő) részére. A vételárat a vevő egyösszegben fizeti meg az eladó önkormányzat részére.
A képviselő-testület a vevő részére a vételár megfizetésére az alábbi részletfizetési kedvezményt biztosítja:
A tulajdonjog átvezetése és az ingatlanok birtokba vétele csak a vételár maradéktalan kifizetésével, az erről szóló önkormányzati igazolás alapján lehetséges.

felelős: polgármester
határidő: 30 napon belül