• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (belterületi utak, járdák, hidak felújítása)támogatására irányuló igény benyújtásáról

határozat szám: 42/2019 (05.28.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közös pályázati kiírására a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont c) pont (belterületi utak, járdák, hidak felújítása) szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújt be, a Vadna 228 hrsz. alatti, kivett közút művelési ágú (Rákóczi Ferenc) utca egy szakaszának felújítására.
A fejlesztés összköltsége: 13.560.274 Ft

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen