• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

Pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására

határozat szám: 41/2019 (05.28.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti, a pénzügyminiszter által – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -, az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívás alapján, pályázatot kíván benyújtani a Vadna Községi Konyha felújítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munkálatok elvégzésére.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen