• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

Közvilágítási üzemeltetési szerződés módosításáról

határozat szám: 40/2019 (05.28.)

hatályos

1. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMÁSZ Nyrt-vel (3525 Miskolc Dózsa Gy.u.13.)fennálló közvilágítási üzemeltetési szerződést – mindkét fél általi aláírás napjával – az ÉMÁSZ Nyrt. kezdeményezésére, közös megegyezéssel megszünteti.
2. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft-vel (1132. Budapest Váci u.72-74) közvilágítás aktív elem üzemeltetési szerződést (Csillagfény üzemeltetési csomaggal köt, mindkét fél általi aláírás napjával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen