• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A 2018. évi ellenőrzési jelentésről

határozat szám: 34/2019 (05.28.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a 2019. évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerűen