• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

határozat szám: 32/2019 (04.23.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és figyelemmel a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben foglaltakra, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/03950-1/2019. sz. javaslatára, a következő határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendeletével határozta meg a településkép védelméről szóló helyi szabályokat.
Tekintettel a hatályos jogszabályi környezetre, a képviselő-testület megállapítja településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálatának és a felülvizsgálat eredményeképp a módosításának szükségességét.
A Képviselő-testület a hatályos szabályozásnak megfelelően, a jogszabályban meghatározott véleményezési-, egyeztetési eljárásokra vonatkozó határidő figyelembevételével a Rendeletet módosítja.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Rendelet módosításának szakmai előkészítésébe, az önkormányzat megbízásából eljáró főépítészt 8 napon belül vonja be.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hozott határozatról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tájékoztassa.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: 8 napon belül, értelemszerűen