• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról

határozat szám: 25/2019 (03.20.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Szt. 62.§ (1) bekezdése alapján biztosított étkeztetés, 2019. évre érvényes, szolgáltatási önköltségét 760 Ft/ételadag összegben állapítja meg.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen