• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról

határozat szám: 24/2019 (03.20.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyvt. 21/A.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján biztosított gyermekétkeztetés 2019. évre érvényes szolgáltatási önköltségét 1.107 Ft/ételadag összegben állapítja meg.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen