• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről

határozat szám: 23/2019 (02.12.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről szóló – a székhely önkormányzat rendeletalkotási jogkörébe eső – rendelet-tervezetet megismerte, a rendelet-tervezetben foglalt szabályozással egyetért.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen