• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

határozat szám: 21/2019 (02.12.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bencze Péter polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen