• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás során, többletmunka megrendeléséről

határozat szám: 19/2019 (02.12.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás megvalósítása során, N&N Profi Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (3700 Kazincbarcika, Kuruc út 5.) kivitelezőtől –annak árajánlata alapján – megrendeli az óvodai csoportszobák és vezetői iroda aljzatának, padlóburkolatának cseréjét.
A többletmunka költségeit a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosítja, a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067jelű pályázati forrástól elkülönítetten.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezővel – annak ajánlata alapján – a többletmunkára vonatkozó vállalkozási szerződést megkösse.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen