• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2019. évi ellátására költségvetési fedezet biztosításáról

határozat szám: 16/2019 (02.12.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testületével kötött feladat-ellátási szerződés 3.1. pontja alapján, az ügyeleti feladatok 2019. évi ellátására 486.720 Ft önkormányzati finanszírozást biztosít, 2019. évi költségvetése terhére.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen