• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

Pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására

határozat szám: 1/2019 (01.22.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzataként – pályázatot nyújtson be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I.12. pontja szerint, a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására.
Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletében, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában, az illetményalap összegéről nem rendelkezett, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. tv-ben meghatározott illetményalap került alkalmazásra 2018. július 1-jén.
Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a költségvetési törvényben rögzítetthez képest, az illetményalapot legalább 20%-kal emelten, 46.380 Ft. összegben állapítsa meg 2019. évre.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen