• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2018. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról

határozat szám: 9/2018 (02.13.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési rendeletében az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásra a költségvetési fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:
a.) A Vadna Községi Konyhán foglalkoztatott közalkalmazott részére, napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) igénybe vételéhez való hozzájárulás, az étkezési napokon. (napi térítési díj összege: 413 Ft). Amennyiben az étkezési napok számát figyelembe véve, az étkezés éves térítési díjának összege nem éri el a 100.000 Ft-ot, a különbözet készpénz-juttatás béren kívüli juttatás formájában kerül biztosításra.
A készpénz-juttatás kifizetésére 2018. december hónapban kerül sor.
b.) Egyéb közalkalmazottak részére 100.000 Ft/év összegű készpénz-juttatás béren kívüli juttatás biztosítása.
A készpénz-juttatás kifizetésére két egyenlő részletben, 2018. július és december hónapokban kerül sor.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló és a Vadna Községi Konyhán foglalkoztatott közalkalmazottak részére, 50.000 Ft/fő összegű ruházati költségtérítés juttatás folyósítására fedezetet biztosít a 2018. évi költségvetési rendeletében.
A ruházati költségtérítés kifizetésére 2018. július hónapban kerül sor.
3. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló és a Községi Konyhán foglalkoztatott közalkalmazottak részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 79/A § (2) bekezdése alapján, 2018. évre, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvény 59. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 1.000 Ft/hó mértékű átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapít meg.
A bankszámla-hozzájárulási átalányösszeg kifizetésére egy összegben 2018. december hónapban kerül sor.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen