• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

határozat szám: 88/2018 (12.03.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (Társulási Tanácsa által, a 7/2018. (X.17.) határozatával elfogadott - a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a jegyzőkönyv mellékletét képező társulási megállapodás elfogadásával, jóváhagyja.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 82/2018.(XI.20.) határozatát.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen