• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

Szociális tüzelőanyag beszerzéséről.

határozat szám: 85/2018 (11.20.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszteri döntéseknek megfelelően, a 2.819.400 Ft összegű államit támogatás és önkormányzati saját forrás mértékéig, a tűzifa beszerzésére árajánlatot kér az Északerdő Zrt-től.
A beérkező ajánlat alapján, a tüzelőanyag beszerzésére irányuló szerződés megkötésére a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen