• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról

határozat szám: 83/2018 (11.20.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a 34/2017.(IV.24.) határozatával meghirdetett, a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázata eredménytelensége esetén - amennyiben a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben (2018. november 30-ig) pályázat nem érkezik be a képviselő-testülethez – a nyilvános pályázati eljárás megismétlésére irányuló eljárás megindítására, a polgármestert felhatalmazza, az alábbiak szerint:
1.1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/B. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kjt.20/B §-a alapján, ismételten nyilvános pályázatot hirdet, a határozat melléklete szerinti feltételekkel, a Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére.
A munkakör legkorábban a pályázat közzétételétől folyamatosan, de legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2019. június 30.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vadna Községi Konyha intézményvezetői feladatinak ellátásával megbízza, 2019. január 1-jétől, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B §-a szerinti pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig – előreláthatólag 2019. június 30-ig – a költségvetési szerv alkalmazásában álló, Oroszné Várady Enikő élelmezésvezetőt, közalkalmazottat.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen