• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

határozat szám: 82/2018 (11.20.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete -Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa által, a 7/2018. (X.17.) határozatával elfogadott - a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításával, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a jegyzőkönyv mellékletét képező társulási megállapodás elfogadásával nem ért egyet, azt nem támogatja.
A képviselő-testület a feladat-ellátás biztonsága érdekében nem támogatja a Társulás székhelyének és munkaszervezeti feladatai elvégzése helyének megváltoztatását.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen