• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

A Vadna 130. hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzéséről

határozat szám: 61/2018 (07.25.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Vadna . 130 hrsz. alatt felvett, természetben a Bajcsy-Zsilinszky u.18. sz. alatt található, 3.992 m2 területű, Balogh Bertalan (1/4); Szabon Ferencné (1/4) és Pogány István (2/4) osztatlan közös ttulajdonában lévő, lakóház udvar, kivett gazdasági épület elnevezésű ingatlant meg kívánja vásárolni – az ingatlan vételárára vonatkozó egyeztetést követően – legfeljebb 2.500.000 Ft vételáron.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az 1. pont szerinti ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében adásvételi előszerződést – vagy tulajdonjog fenntartással létrejövő adásvételi szerződést köt – az adásvételre irányuló egyezségben meghatározott foglaló – megfizetésével, 2018. szeptember 15-ig.
3. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az 1. pont szerinti ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén, teljes vételárat 2019. évben fizeti meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés és előszerződés megkötésére.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen