• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

A Községi Konyha felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról

határozat szám: 51/2018 (05.29.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, 3. melléklet II. 3. pont szerinti, a nemzetgazdasági miniszter által, az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására közzétett pályázati felhívásra, pályázatot kíván benyújtani, a Vadna Községi Konyha felújítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munkálatok elvégzésére.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen