• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

A Vadna 271. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

határozat szám: 49/2018 (05.29.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vadna belterületi Vadna 271. hrsz helyrajzi számon nyilvántartott, 738 m2 területű kivett épület művelési ágú ingatlan tulajdonjogát adásvétel keretei között megkívánja szerezni, 1.300.000 Ft vételáron, melyből az adásvételi szerződés megkötésekor 300.000 Ft vételárrész (mely foglaló jelleggel bír) kerül kifizetésre, az ingatlanban ½ – ½ tulajdoni hányaddal bíró Krizsovenszki István és Krizsovenszki Istvánné részére.
A fennmaradó 1.000.000 Ft vételárrészt 2019. év végéig kerül kifizetésre, mely
Az adásvétel lebonyolítására a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza. Az ingatlan vételárára a képviselő-testület 200.000 Ft előirányzatot biztosít, 2018. évi költségvetés terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hozott határozattal kapcsolatos intézkedés, nyilatkozatok megtételére, az adásvételi szerződés aláírására.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen