• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

határozat szám: 44/2018 (05.29.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítását, melyet – és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Határozatot - jelen határozatával jóváhagy.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerűen