• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2018.

A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2017. évi közös fenntartásának elszámolásáról

határozat szám: 42/2018 (05.29.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2017. évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közös feladat-ellátás 2017. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető 1.413.700 Ft összeg átutalását kezdeményezi a székhely önkormányzat részéről, a Társulási megállapodás 11.7. pontjában foglaltak szerint.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen